“It has benefitted alot for me because when I was first diagnosed I was lost and clueless as I did not know what to do. I did receive many appointments as I am facing complications with my health. At that moment I have used up all my savings and Ain Society came to help me with my financial issues and also my emotions. I am truly happy as the caseworker was so helpful and able to understand my situation. I have benefitted much from Ain Society and I am pleased to know there is a Malay Muslim Organisation for cancer patients who can help with my situation and make me happy. Thank you Ain Society for doing such a wonderful job.”  

Saya telah meraih banyak manfaat sejak bersama Ain Society kerana setelah disahkan menghidap barah, saya terasa keliru dan keseorangan kerana saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan . Saya harus melalui banyak rawatan di hospital kerana saya menghadapi komplikasi dengan kesihatan saya. Ketika itu saya telah menghabiskan kesemua duit simpanan saya dan Ain Society datang menolong saya menguruskan isu-isu kewangan saya dan juga emosi saya. Saya benar-benar gembira kerana pekerja di Ain Society sangat membantu dan dapat memahami keadaan saya. Saya telah mendapat manfaat banyak dari Ain Society dan terasa sukacita kerana saya tahu terdapat sebuah badan Melayu Islam khas untuk pesakit kanser yang boleh membantu dan membuat saya gembira . Terima kasih Ain Society!

Affiliations with