“Saya masih di Ain Society kerana saya dapat berkongsi pengalaman, mendengar perjalanan perubatan kanser yang mereka lalui. Sebagai seorang Co-ordinator, saya merasa amat puas hati kerana dapat menolong pesakit-pesakit kanser walaupun hanya dengan mendengar kelohan hati mereka. Saya juga dapat menimba ilmu dari mereka dan pekerja di Ain Society yang banyak memberi bimbingan.”
 
“I am still in Ain Society because I get to share experiences and hear the cancer treatments patients go through. As a Co - ordinator, I feel very satisfied because I get to help cancer patients even if it’s by just listening. I gained much knowledge from the clients and employees at Ain Society who never fail to guide.”
Affiliations with